Poduke za sve uzraste

Za sve buduće studente i djecu osnovnih i srednjih škola nudimo poduke, ali i individualne pripreme za maturu. Cijena poduka niže razine je 1200,00kn što uključuje 30 sati (sat = 45 min), a za višu razinu cijena je 2000,00kn što uključuje 50 sati ( sat = ...

CSS u web dizajnu

CSS je kratica za Cascading Style Sheets. To je stilski jezik za opis prezentacije napisanog pomoću HTML jezika. Prvotno je on funkcionirao tako da su se u HTML tagove ubacivali elementi za definiciju prezentacije. Za umetanje CSS svojstava unu ...